Berichten

Tweede inspiratiedag op weg naar clubexpositie

Fotokring De Liemers hield zaterdag 29 september de twee inspiratiebijeenkomst op weg naar de clubtentoonstelling in maart 2019. In Haaksbergen werd een gevarieerd programma afgewerkt dat was opgehangen aan de plaatselijke fotobiënnale.
De organisatie was weer in handen van de expositiecommissie bestaande uit Annelies van der Vliet, Ivo Scholten en Ton van Vroonhoven. Ongeveer de helft van de leden nam deel aan deze bijeenkomst. Ton noemde in zijn opening twee doelstellingen, naast het kijken naar goed en veel fotowerk, namelijk inspiratie opdoen door te zien wat een andere club met ambitie voor elkaar heeft gekregen en een volgende stap zetten naar goed fotowerk voor de clubtentoonstelling. Hiermee was met de inspiratiemiddag begin juni in Aerdt een start gemaakt.

Linksboven: Ivo Scholten tijdens zijn presentatie, rechtsboven reacties op een van de prikkelende presentatievormen, linksonder een uitstalling van mogelijke presentaties en rechtsonder Ton van Vroonhoven tijdens zijn introductie van de inspiratiemiddag.

Te gast waren mede-organisator van de Biënnale Henk Jalving en voorzitter Ben Lensink van Fotogroep Haaksbergen. Ton van Vroonhoven ging met hen in gesprek over achtergronden, organisatorische perikelen en fotografische uitdagingen bij de Biënnale en over het effect op de club. Verder werd gesproken over manieren waarop leden bij de Biënnale betrokken waren en hoe kwaliteit geborgd werd. Deze gesprekken waren heel verhelderend en lieten duidelijk de ambitie en de betrokkenheid van de fotogroep zien.
De interviews werden afgewisseld met twee praktijkopdrachten waarvoor de Liemers-leden het dorp in werden gestuurd. Zij moesten groepsgewijs vragen beantwoorden over werk dat te zien was waarbij ze een relatie moesten leggen met het thema “Anders kijken, meer zien” dat de Zevenaarse fotoclub voor de tentoonstelling heeft gekozen. In de presentatie vanuit de vier groepjes bleek dat de opdrachten heel serieus uitgevoerd waren waarbij er nauwkeurig gekeken en soms flink gediscussieerd was.

Sfeerbeelden van de Biënnale.

Bij de tweede opdracht werden de verschillende presentatievormen die Fotogroep Haaksbergen gekozen had onder de loep genomen en werd kritisch gekeken naar wat werkt en wat minder goed werkt. Uit de discussies werd duidelijk dat er ook al goed werd nagedacht over eigen presentatievormen. Hiervoor had Ivo Scholten in een ludieke presentatie al een goede voorzet gegeven. Ivo benadrukte dat het loslaten van een standaardpresentatie in standaard wissellijsten heel veel mogelijkheden crëeert. Hij liet met voorbeelden zien dat formaat er dan niet meer toe doet, foto’s niet als een plat vlak getoond hoeven te worden, rechthoekig formaat geen vereiste meer is, foto’s niet per se scherp hoeven te zijn en je ook de presentatie in een verticaal vlak (zoals op een wand) los mag laten.

Fotokring doet inspiratie op voor expo 2019

Beelden van de oefening “kracht van de verbeelding” door Ton van Vroonhoven en van presentaties van Ton Nijhuis, Mike van Lierop en Geert Leenders.

Op zaterdag 2 juni beleefde de Fotokring een inspiratiesessie voor de expositie die in 2019 gehouden wordt in het Liemers Museum in Zevenaar. De vijftien deelnemers werden getracteerd op een intensieve reeks ervaringen en presentaties rond creativiteit. Hiermee werd de samwenwerking aan de expositie, die het thema “Anders kijken, meer zien” meekreeg, gestart.

De bijeenkomst was georganiseerd door Annelies van der Vliet, Ivo Scholten en Ton van Vroonhoven. Gekozen was voor een inspirerende omgeving die gevonden werd op de kleine camping De Rijnstrangen in Aerdt. Onder het motto “Het lijkt simpel en dat is het ook” (ontleend aan de tekst van een Loesje-poster) werd gesproken over en ervaring opgedaan met creativiteit, ideeën bedenken en de uitvoering van je ideeën managen. Ton van Vroonhoven verwoordde het zo: “We gaan luisteren, discussiëren, oefenen, geïnspireerd raken, ideeën opdoen, twijfelen, wanhopig worden, vertrouwen krijgen en plezier beleven”.
De bijeenkomst bleek ook een hele mooie manier om elkaar anders te leren kennen en andere gesprekken over fotografie te hebben dan op de reguliere clubavonden. De ongedwongen setting droeg daar ook sterk aan bij.

Aandacht voor elkaars werk….

De hele bijeenkomst werd door leden van de Fotokring in elkaar gesleuteld. Naast de drie organisatoren werd bijgedragen door Geert Leenders, Ton Nijhuis en Mike van Lierop die ieder een presentatie van een kwartier hielden over inspiratiebronnen, methodisch werken, je een eigen vormentaal eigenmaken en de uitwerking van een technische aanpak.

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd waar iedere deelnemer een onderdeel voor mee had gebracht. Voor een uitgebreide beschrijving van deze dag zie “Discussiëren, oefenen en ideeën opdoen tijdens inspiratiedag”.

Clubweekeinde naar Family of Man

De fototentoonstelling The Family of Man in het kasteel van Clervaux.

Tien leden van de fotokring namen in het weekeinde van 21 en 22 april 2018 deel aan het clubweekeinde. Belangrijkste onderdeel was het bezoeken van de iconische fototentoonstelling The Family of Man in het Luxemburgse Clervaux.
Het weekeinde begon met een bezoek aan de bruinkoolwinning in Garzweiler (niet ver van Aken), waar het zicht op de groeve werd benomen door vrij dichte mist. Daarna werd in de middag de ruïne bezocht van de voor Konrad Adenauer in aanbouw genomen maar nooit afgebouwde villa bij Duppach in de Vulkaneifel.
De avond werd besteed aan een diepgaandere kennismaking tussen de leden aan de hand van fotografische voorkeuren. Hiervoor hadden alle deelnemers fotowerk (prints, boeken, originele oude familiefoto’s) meegebracht die door henzelf werden toegelicht.
De zondag is besteed aan The Family of Man. Dit wordt de grootste fotografietentoonstelling aller tijden genoemd. De tentoonstelling is gemaakt door de virtuoze fotograaf en eerste fotografiecurator van het Museum Of Modern Art in New York Edward Steichen, een Amerikaan van Luxemburgse herkomst. De tentoonstelling startte in 1955 in New York en reisde in de vijftiger en zestiger jaren de wereld rond.
Steichen koos 503 foto’s van 273 fotografen uit 68 landen uit vier miljoen inzendingen. De expositie is opgebouwd rond 37 thema’s, zoals liefde, geloof, geboorte, arbeid, gezin, oorlog en vrede. De tentoonstelling, die sinds 2003 op de Werelderfgoedlijst staat, heeft in Clervaux een prachtig permanent onderkomen gevonden.

Resultaat Bondsfotowedstrijd

Bij de Bondsfotowedstrijd, de jaarlijkse competitie waarin fotoclubs met elkaar de strijd aangaan, is Fotokring De Liemers als 81e geëindigd. Aan de wedstrijd namen 169 verenigingen deel.
Voor de Regionale Digitale Fotowedstrijd van de afdeling Gelderland-Zuid van de Fotobond zond de fotokring in met het zelfgekozen thema “lichtval”. Clublid Ella van Santen won de derde prijs in deze wedstrijd. De totaalscore voor de club was erg teleurstellend; van de twaalf inzendende clubs eindigde De Liemers op de laatste plaats.

De fotokring gaat exposeren

Van 8 maart tot en met 21 april 2019 exposeert de fotokring in het Liemers Museum in Zevenaar. Het thema van de tentoonstelling is “Anders kijken, meer zien”. Het wordt de laatste expositie die in het huidige gebouw van het Liemers Museum te zien zal zijn. Hierna verhuist het museum naar het BAT-gebouw.
Sinds maart van dit jaar is een tentoonstellingscommissie bestaande uit Ivo Scholten, Annelies van der Vliet en Ton van Vroonhoven bezig met de voorbereidingen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de uitwerking van het thema en het betrekken van alle leden bij dit project.

De aankondiging van de expositie van de fotokring op de website van het Liemers Museum.

Het thema is als volgt beschreven: Van Gogh zag zijn zonnebloemen anders, heel verfrissend. Ook Mondriaan keek anders naar de wereld, zeer vernieuwend. Ook de leden van Fotokring de Liemers hebben een jaar lang anders naar de wereld gekeken om meer te Zien. In deze wereld is bijna iedereen voorzien van een camera, of smartphone. Er bij zijn, het vastleggen of simpelweg registreren is niet meer genoeg om kunstzinnig bezig te zijn. Je zult Anders moeten kijken om Meer te zien! Om niet alleen het oog maar ook de hersenen anders te laten kijken is de tentoonstelling verweven met teksten die tot nadenken dwingen. Soms humoristisch, soms prikkelend, soms poëtisch maar altijd Anders dan gewoon, zelfs de presentatie is Anders dan u denkt. Wilt u ook eens Anders kijken, Meer zien, dan zien wij u graag!

Gerrit Korn: zichtbare en voelbare effecten WO I

Beeld uit de serie ‘Het groote Sterven’

De Doetinchemse fotograaf Gerrit Korn vertelde 8 maart bevlogen over zijn fotografie. Gerrit leidde de Fotokring langs meerdere projecten, waaronder een project waarin hij mensen portretteerde die aan het Wilde Westen verslingerd zijn. Hij legde hen steeds op drie manieren vast: op 19e eeuwse wijze geposeerd in bruinige tinten, in hun werksituatie en thuis.
Een andere serie had betrekking op Roma vluchtelingen in een kamp in Kroatië rond 1990. Hij kwam er met een hulpkonvooi en legde het leven vast. Kosovaarse vluchtelingen in de Arnhemse Saksen Weimar kazerne was een ander onderwerp dat door het werd vereeuwigd. Gerrit ging uitgebreid in op de investeringen die nodig zijn om tot fotograferen te komen: onderzoek doen, contact leggen, vertrouwen winnen, echte belangstelling tonen. Dat zijn steeds activiteiten die met zijn fotografie verbonden zijn.

Uitvoerig werd ook stilgestaan bij de serie waarmee hij bij de Fotobond Bondsmeester werd. Zijn serie heet ‘Het groote Sterven’ en gaat over wat zichtbaar (en vooral voelbaar) is over de Eerste Wereldoorlog in België. Gerrit nam de club mee op zijn onderzoek, de problemen die hij bij het zoeken naar locaties tegenkwam en de lange weg naar het perfecte eindresultaat. Vooral ook in het zoeken en vinden van de juiste uitdrukkingsvorm besteedt hij veel tijd.

Gerrit sloot de avond af met een persoonlijk project dat diepe indruk op zijn publiek maakte.

Bijzondere metamorfoses


Als bijzondere activiteit, buiten het reguliere programma om, ging de Fotokring donderdag 1 maart naar de film. Het was een suggestie van een van de leden om de prijswinnende documentaire ‘Visages Villages’ te gaan zien. Met een delegatie van 24 personen was het goed druk in het Zevenaarse Filmhuis.
De keuze voor deze film was niet toevallig. ‘Visages Villages’ had nadrukkelijk een fotografisch thema. De 88-jarige cineaste Agnès Varda en de 33-jarige fotograaf-kunstenaar JR (zijn identiteit blijft mistig en zijn ogen verborgen achter een permanent gedragen zonnebril) ondernamen een fotografische reis langs achtergebleven min of meer verlaten plekken op het Franse platteland.
Met hun project (bewoners en passanten werden gefotografeerd en de foto’s werden op een enorm formaat opgeplakt op schuren, fabrieken, muren, watertorens en stapels zeecontainers) brachten zij enthousiasme en leven terug. Soms maar voor even, want de aangeplakte foto’s kunnen door weersinvloeden soms al na een dag verdwenen zijn. Maar een serveerster in een kleine plaats was gedurende meer dan een maand de heldin van het dorp. Het waren bijzondere metamorfoses die de twee kunstenaars lieten zien, waarbij het bijzonder was te ervaren welke verbinding fotografie kan leggen.

Visages, Villages won dit jaar op het filmfestival van Cannes de L’Oeil d’Or voor Beste Documentaire en ook de publieksprijs in Toronto. De documentaire werd door Vrij Nederland bestempeld als ’een van de liefste films van het jaar’ en ging in première tijdens IDFA 2017.
Voor de leden van de fotokring was het een mooie inspiratie.

Nieuwe voorzitter

Tijdens de algemene ledenvergadering op 11 januari 2018 werd Mike van Lierop benoemd tot voorzitter van de fotokring. Mike volgt Robert Wiggers op die na twee jaar afscheid nam als voorzitter. Robert werd namens de club bedankt door secretaris Ina Kotterman. Ina vertelde dat zij Robert als bijzonder prettige voorzitter heeft ervaren.